Kvalita, rozumná cena a odpovídající záruka.

DPH VE STAVEBNICTVÍ

 

Změny v sazbách DPH jsou rozděleny podle termínu zavedení do dvou skupin.

 

Od 1.1.2004 byla do základní sazby zařazena řada služeb, zejména telekomunikační služby, služby realitních kanceláří, softwarové služby a jim podobné, služby výzkumu a vývoje, služby právní, účetní, daňového poradenství, kontrola účtů, průzkum trhu apod., pátrací a bezpečnostní služby. Vedle úprav v sazbě služeb, se ze snížené sazby daně přesouvá do základní sazby řada zboží, zejména tzv. ekologického charakteru (např. bionafta, metylester řepkového oleje, výrobky z recyklovaného papíru, zařízení a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu apod. Veškeré tyto změny jsou promítnuty v přílohách č. 1 a č. 2 zákona o DPH ve znění zákona 322/2003.

 

 

Od 1.5.2004 se daňové změny týkají i stavebnictví a to takto.

 

    Základní sazba (od 1.1.2010 ve výši 20%) je uplatněna u všech staveb a stavebních prací, s výjimkou bytové výstavby (zatím má ČR výjimku do konce roku 2011, možná ale bude trvalá). Zde je nutno upozornit, že neexistuje žádné přechodné ustanovení, tzn. že od 1.5.2004 se uplatňuje základní sazba u všech staveb a stavebních prací (s výjimkou bytové), bez ohledu na do té doby sjednané smlouvy o dílo.

    Dle zákona je za bytovou výstavbu považována výstavba rodinných domů, bytových domů a bytů. Rozhodujícím pro označení bytového domu nebo rodinného domu bude 50% plochy k bydlení. Např. stavba garáže jako samostatného domečku bude zdaňována základní sazbou, garáže v suterénu domu, kde bude 51% plochy pro bydlení, se zdaní sníženou sazbou. Obdobně tomu bude u bytového domu.

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že minimálně do konce roku 2011 budou stavební práce na rekonstrukcích bytů zdaňovány sníženou sazbou DPH (od 1.1.2010 ve výši 10%) jako dnes.

 

Petr Šebek © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode