Kvalita, rozumná cena a odpovídající záruka.

ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ

 

Rozpočet stavebních prací

 

 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů stavby je její položkový rozpočet. Součástí tohoto rozpočtu musí být i výkaz výměru. Díky tomuto dokumentu je stavba prováděna i fakturována. Ceny jednotlivých položek hrají rozhodující roli při tvorbě stanovení ceny fakturační, toto je také v závislosti na provedených pracích. Rozpočty jsou dodávány ve dvou verzích. První verzí je rozpočet ve formátu . pdf. Jde o oficiální rozpočet stavby. Druhá forma je rozpočet ve formátu .xls, toto slouží pro další jiné úpravy rozpočtu. Ve výkazu a položkovém rozpočtu musí být vytvořená sestavě, přesně podle projektové dokumentace.

 

Musí obsahovat číselné kódy jednotlivých položek a výpočet jejich množství. Takovou sestavu můžete dodat oceněnou a nebo bez cen. Pokud ji dodáte bez cen je o takzvaný slepý rozpočet. Případně zde může být přítomna individuální kalkulace. Dále zde musí být uveden účel. V tomto účelu je uvedena nabídka stavebních prací, slouží pro investory a pro kontrolu zadání zakázky. Stavební spořitelny a banky jej využívají jako podklad k žádosti o stavební úvěr. Jako další krok je potřeba doložit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení.

 

U rekonstrukce je potřeba vytvořit digitální dokumentaci a obhlídka stávajícího stavu. U jednoduchých staveb je potřebný minimálně náčrtek stavby a popis požadavků na stavební úpravy. Na internetu můžete najít příkladně vyplněné položkové rozpočty. Je dobré si je prohlédnou a poté vyplňovat podle nich. Díky tomuto předejdete jakýmkoliv chybám ve vyplňování.

Petr Šebek © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode