Kvalita, rozumná cena a odpovídající záruka.

Drenáže a kanalice

Drenážní (odvodňovací) systémy sbírají a odvádí nadbytečné množství vody z venkovních ploch. Základními prvky jsou drenážní roury, odvodňovací žlaby, dvorní vpusti, sklepní světlíky a řada doplňků.

Povrchová voda se zachytává do žlabů a vpustí. Podpovrchová voda se sbírá drenážními trubkami, které musí mít ve svém povrchu dostatečné množství otvorů, dostatečný průřez a vhodný spád k zajištění odtoku vody.

Zdroje nadbytečného množství vody v zemi:
• vydatné atmosférické srážky
• povrchové vody - průsaky z blízkých vodních toků nebo stojatých vodních ploch
• vysoká hladina spodních podzemních vod
• stékaná voda - voda zachycená povrchovými příkopy
• nadměrné umělé zavlažování
 

Kanalizační systémy

Každý stavební objekt musí být

odkanalizován, to znamená, že musí být bezpečně zajištěn odvod splaškové a dešťové vody. U běžných staveb je nejčastěji používaným materiálem pro venkovní část kanalizace PVC (tvrzený polyvinylchlorid), pro vnitřní odpadní a připojovací potrubí je to PP (polypropylen). Oba systémy se skládají z širokého sortimentu trubek a tvarovek, které se spojují násuvnými hrdly s těsnícími kroužky.

Drenáže

Pokud se chcete na něco zeptat, nebo potřebujete radu, neváhejte mne kontaktovat. Rád Vám na Vaše dotazy odpovím.

Petr Šebek © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode