Kvalita, rozumná cena a odpovídající záruka.

BEST - 10 klíčových doporučení před zahájením stavby

 

1. Žádná stavba není tak malá a levná, aby si nezasluhovala profesionální přístup.

2. Kvalitní betonové prvky venkovní architektury mají životnost desítky let. Věnujte

proto dostatek času nejen volbě výrobce, ale i samotnému výběru tvarového,

barevného a povrchového provedení jednotlivých výrobků.

3. Pracujte vždy podle - třeba i velmi jednoduché - projektové dokumentace. Vyhnete

se tak opakování a opravování činností, zejména zemních a bouracích prací,

prováděných velmi drahými stroji a mechanismy.

4. Pro nadčasovou kvalitu dlážděné plochy je nezbytné správné stanovení skladby

a tloušťky podkladních vrstev a jejich kvalitní, postupné hutnění po malých vrstvách.

Jiné tajemství pro léta perfektně sloužící, rovné a nepropadající se plochy nehledejte

ani doma, ani v zahraničí.

5. Každá dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky, palisádami, ploty, zdmi.

Velmi doporučujeme při osazování obrubníků respektovat skladebné rozměry

dlažby, ušetříte si tak pracné dokončování detailů. U okrajů pak bude výsledná

plocha působit čistě a elegantně.

6. Vyhledejte výrobce (resp. jejich výrobky), kteří nabízejí k řešení detailů krajové

i poloviční kameny. Nestandardní koncové detaily řešte profesionálním řezáním

kamenů pilou na beton. Zásadně nepoužívejte betonové zálivky. Životnost

betonové dlažby je několik generací, životnost betonové zálivky je maximálně

jedno zimní období.

7. Neexistují případy - s výjimkou hygienicky odůvodněných - kdy by bylo potřebné

klást dlažbu do ložní betonové směsi nebo používat cementové stabilizace

v podkladních vrstvách. Pro zachování všech předností betonové dlažby, zejména

pak pro její rozebíratelnost, je nezbytné dodržovat správné kladecí vrstvy.

8. Při provádění pokládky dbejte na dodržování rovnosti spár. Rovněž doporučujeme

dláždit plochu odebíráním kamenů současně z více palet a vrstev. Předejdete tak

kontrastu přechodných barevnostních rozdílů na vydlážděné ploše, kterým se

nevyhne skutečně žádný výrobce na celém světě.

9. Mějte vždy na paměti, že pracujete s materiálem konečného architektonického

řešení. Olejové skvrny nebo potřísnění betonem či maltou neodstraníte. Řešením

je pouze výměna takto esteticky znehodnocených kostek.

10. Přes výše uvedené rady doporučujeme vaši zakázku řešit pomocí profesionální,

zavedené a spolehlivé firmy. Ta vám však může předložit seriózní cenovou nabídku

pouze na základě úplného zadání a přesné specifikace budoucí zpevněné plochy.

Nezapomeňte, že výše této cenové nabídky by neměla být zcela rozhodující. Zdánlivě

levnou stavbu si pak za své peníze zopakujete.

 

 

Info.  BEST

Petr Šebek © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode